Fizykoterapia

 • Elektrostymulacja
  5zł

 • Prądy diadynamiczne
  5zł

 • Prądy interferencyjne
  5zł

 • Prądy TENS
  5zł

 • Prądy Trauberta
  5zł

 • Galwanizacja
  5zł

 • Jonoforeza
  5zł

 • Ultradźwięki
  5zł

 • Ultrafonoforeza
  5zł

 • Magnetronik
  5zł

 • Naświetlanie promieniami IR (lampa Sollux)
  5zł

 • Laseroterapia punktowa
  5zł

 • Krioterapia
  8zł

 • Diatermia
  8zł

Kinezyterapia

 • Ćwiczenia bierne
  10zł

 • Ćwiczenia czynno – bierne
  8zł

 • Ćwiczenia wg. metod neurofizjologicznych: PNF, McKenzie
  20zł

 • Kinesiology Taping mała/duża aplikacja
  10zł / 15zł

 • Gimnastyka indywidualna (15 min.)
  10zł

 • Ćwiczenia thera-band
  5zł

Hydroterapia

 • Kąpiel wirowa stóp
  10zł

 • Kąpiel wirowa stopy+ łydki
  15zł

 • Kąpiel wirowa KKG
  10zł

 • Kąpiel wirowa KKD +kręgosłup
  20zł

Masaż

 • Masaż ręczny odcinkowy (15-20 min)
  20zł

 • Masaż wibracyjny
  10zł